Gården 1958

Det äldsta flygfotografiet som jag har funnit över »Tolleby Nedergård Nr 2» togs på sommaren 1958. Vid denna tid var gården ett klassiskt generationsboende på landsbygden på ön Tjörn i den bohusländska arkipelagen. Man hjälptes åt med de dagliga sysslorna och att sköta om kräga‘, grisarna, hönorna och kaninerna. Framför huset står havreåkern och svajar lätt i sommarbrisen. Potatisen har börjat tas upp.

Tolleby Nedergård 1958

I hushållet fanns min mamma och hennes två bröder, som i boningshusets övre våningsplan huserade tillsammans med föräldrarna Gustav och Edith (min morfar och mormor). På den nedre våningen bodde min morfars far och mor, Albin (1879-1962) och Augusta (1883-1971).

Läs mer

Augusti enligt bondepraktikan

»OM Solen skijner klaar effter sin Art/
På Wårfrudagh Himmelsfärd/  (15. Aug.)
Thet låter sigh för itt godt Tekn lyda/
Förty thet wil myckit godt Wijn betyda.

Päder bleff bunden medh lånkior hardt/
Effter honom kommer Lauriz snart/
Och tå bleff Maria ther näst/
Uthi Himmelen wår HErres Gäst/
Och Bartholomæus then gode Man/
Christi Troo kungiorde han.»


Augustus, kallades förr för Sextilis, som betyder ‘det sjätte’, eftersom denna månad var den sjätte i det gamla Romerska, men den åttonde i det Julianska året. Namnet byttes emellertid ut mot Augustus till åminnelse av kejsar Augustus. Det svenska namnet ”Skördemånad” kommer naturligtvis av att sädesskörden pågår för fullt under denna månad.

sida_bondepraktikan-augusti-kraftfangst

Carl Larsson – Augusti – Kräftfångst

Augusti är skördemånaden och har 31 dagar. Dagarna är 15 timmar och 22 minuter långa. Solen löper uti Jungfruns tecken mellan den 14 augusti tills den 14 september.

Läs mer

Wiggos simskola

Under två intensiva veckor, två gånger varje dag, har Wiggo fått öva på att lära sig simma. Han har nääästan lärt sig helt, och det gäller att fortsätta öva. Det har förhållandevis gått bra, förutom den förmiddagen när han brände sig från tårna till skrevet på en brännmanet och låg och skrek i två timmar hemma på soffan.

När jag gick i simskola för sisådär 32 år sedan var det på samma plats som Wiggo nu schwjasslade (plaskade och skvätte) i vattnet. Kårevik på Tjörn, västkusten.

För stärkande salta bad under 1950-talet.

Västerhavets temperatur har legat stadigt på 18 grader. Fast när jag gick i simskolan på 1980-talet var det 14 grader i vattnet. Simskolan på Dyrön stängde och simskolan i Kårevik var den enda som var öppen, fast det diskuterades varje dag om inte även den borde stänga. Hade det varit idag hade sociala myndigheter blivit inkopplade efter första dagen. Sommaren var klar och fin, men väldigt kall. Morfar, som körde mig ibland, stod på bryggan klädd i långbyxor, keps och kofta och frös. Simlärarna stod i vattnet och frös, klädda i lusekofta och vadarbyxor. Tio minuter innan lektionen var slut startade morfar Skodan så att fläkten sprutade full värme när jag sprang upp ur vattnet mot bilen.

Läs mer

Lagade vattenposterna

Ett utav Wiggos nya intressen är att under kvällarna gå på  safari (att spana efter älg och rådjur). Flera kvällar i rad har den käcke lille gossen skarpsynt lagt märke till att de gamla vattenposterna står på svaj och borde fixas till. Givetvis har jag själv haft åtgärden noterad på min mentala att-göra-lista…fast väldigt långt ner.

Saker som är bra att ha när man lagar vattenposter

Nu föreföll det sig som så, att jag råkade ha en passande tryckimpregnerad planka över, och om man skulle dela plankan på mitten skulle varje del bli ungefär 120 centimeter,  vilket skulle vara perfekt att slå ner som ny vattenpost och fixa till kranarna på. Som tur var hade jag även en planka utav av sibirisk lärk, som även den kapades till passande längd.

Läs mer