Maj enligt bondepraktikan

»Majus – Blomzstermånad»

»Om Solen S. Urbani Dagh klaar skyn/
Tå blifwer thet Åhr noghsampt Wijn/

Regnar thet tå så kommer stoor Skada på henne/
Medh lång Förfarenheet gifwes thet tilkenna.

Pingesdags Regn är ſällan godt/
Sätt titt Hopp til Gudh medh itt fritt Modh/

Sidst i Maymånat knoppas Eeken/
Fullkomnas Knopparne thet år itt godt Tekn/

Een godh Ållon ther effter mon komma/
Som mongen gör stoor Lycka och fromma»


”Paradiset”. Maj enligt Carl Larsson, 1910.

Majus, var den tredje månaden i det gamla romerska året, men den femte månaden i det julianska, och har sitt namn efter den romerska gudinnan Maja, Mercuri moder. Somliga är dock av den meningen att namnet kommer av de latinska ordet ”Majores”, som betyder äldre. Romerska folket var nämligen fördelat i två klasser: ”majores”, de äldre, eller adeln och de förnäma i allmänhet, samt ”juniores”, de yngre eller de ofrälse, det ringare folket (”hjonen”). Månadens svenska namn ”Blomstermånad” kommer naturligtvis av att blomstren då mera allmänt börjar titta fram.

Läs mer

Majs 2017, vilka sorter skall planteras?

I år hade jag tänkt att prova att odla majs på ett seriösare sätt än sist, när jag endast strödde ut lite fodermajs här och var. Det blev inget av det, men förhoppningsvis går det bättre denna gång.


Majs
Latinskt namn: Zea mays var
Botanisk familj: Gräs – Poaceae
Utvecklingstid: 73 dagar – 85 dagar beroende på sort
Årighet: Ettårig
Höjd: 140 cm
Grobarhet: 90%

Majs kommer ursprungligen från söda Mexiko, Guatemala och Honduras. Men vilken växt som är dess förfader är ännu ett biologiskt mysterium, och forskare i olika läger har bråkat länge i det så kallade ”majskriget”. De äldsta fynden utav odlad majs har hittats i  Mexiko (Tehuacandalen) och är ungefär 5,000 år gamla. Flera mångtusenåriga fynd har gjorts över hela mellan- och Sydamerika och även i södra USA. När Christofer Columbus anlände till vad han trodde var Indien, odlades det redan mellan 200-300 olika sorters majs. Allt ifrån den söta majs vi är vana vid, till sorter endast avsedda för djur och i de mest skiftande färger.

Läs mer

Ny kaninbur

Eftersom en av barnens två kaniner uppvisat klara tendenser till att bli HBTQ/ADHD-certifierad, beslutades det att en större utebur, med två separata rastutrymmen, skulle konstrueras, för att förhindra – i den ena kaninens fall – tunga, påtvingade lesbianaktiviter. Den förra buren som gjordes i ordning är numera bostad åt den svarta homo-kaninen nere i stallet. (ja, jag vet att det är dominansbeteende).

Det tog inte så lång stund innan Wiggo och Elin kom på att att de kunde nyttja den nya buren som koja, där de i godan ro kunde sitta och möla Mariekex, som de stulit utav sin farmor.Konstruktionen består av en stomme i tryckt trä, kompostgaller som nät, och plåt på taknocken. Buren går att öppna på tre ställen; varje gaveldörr samt ett utav gallren. Träet målades sedan i gull-ockra. Den bruna kaninen var överlycklig över att få vara a) ute och b) vara i fred. Medans den svarta jäwln var a) arg över att inte kunna torrjucka mot den bruna kaninen, och b) glad över att vara utomhus.

Hur lång var egentligen en aln?

Hur lång var egentligen en aln?
När man läser äldre litteratur, kontrakt, servitut och dylikt, stöter man ofta på längdmåttet aln. Beroende på vilken tidsålder man förkovrar sig i, har längdmåttet aln varierat över åren. 

Fram till år 1889 var det ordning och reda på de svenska längdmåtten. En fot var en fot, en aln var en aln, och alla småväxta var en tvärhand höga (en tvärhand = 4 verktum).  Ordet aln betyder underarm – de flesta äldre måtten utgick från någon kroppsdel. Problemet var bara att en underarm bedömdes vara olika lång i olika delar av landet. Man satte därför upp Likare på kyrkportar och i rådhus runt om i riket, så att det inte skulle någon tvekan om vad som gällde på platsen. Man ville ju inte bli lurad på någon tum rep. Redan i de gamla svenska landskapslagarna användes aln som måttenhet. Även det redskap, alnmåttet, med vilket denna längd mättes, kallades aln.

1492 ritade Leonardo Da Vinci ‘Den vitruvianske mannen’, idealet för en kropp. Sedan dess har denna flitigt blivit använd när det gällde måttenheter i världen. Leonardo skre: ”Från hårfästet till hakspetsen är en tiondel av en mans längd; från hakspetsen till toppen av huvudet är en åttondel; från bröstet till hårfästet är en sjundedel av hela mannen.”

Hjältekonungen Karl IX fann dock detta lite opraktiskt och 1604 gav riksdagen i Norrköping konungen i uppdrag att rätta till alla slags olika mått, mål och vikter i riket. Det beslutades att det svenska alnmåttet skall vara lika med Rydaholmsalnen och att edsvurna smeder skulle tillsättas i alla städer för att göra alnmåtten. En aln i Sverige skulle vara exakt 59,38 centimeter.  Man gick därför ifrån den gamla  Stångaalnen från 1200-talet, som varexakt 55,5 centimeter och bar texten ”Hitta ier ret gota eln” – Detta är rätt göta aln. Karl IX hade egentligen redan före 1604 låtit göra en aln efter den gamla Rydaholmsalnen och fästa den på dörren till Stockholms rådhus. Denna aln, som senare kallades Stockholmsalnen, varexakt 59,34 centimeter lång, medans den nyare Rydaholmsalnen var cirka 1 % längre änStockholmsalnen. Stockholmsalnen bytte därför namn till Linea Carolina för att förvilla allmogen, som inte förstod latin.

Läs mer

Renoverade såmaskinen

Jag har gått igenom såmaskinen som införskaffades i februari. Diverse saker har monterats isär, rengjorts, slipats och målats och blivit ihopsatta igen. Jag fick tag i en manual på danska och nu återstår det endast att provköra maskinen. Men det måste torka upp och bli varmare innan jorden  kan förberedas inför sådden.

Locket fick slipas ordentligt…


…innan grundlack och finlack…

 

Läs mer