Laga slagslåttern

Idag drog jag fram slagslåttern och provkörde efter ett par månaders stillastående.
Det började jättebra med att en av fyra remmar på drivningen mellan balken som håller hammarslagorna och vinkelväxeln, vred sig 180 grader hur man än vred tillbaka den. Till sist så 20161015_143226782_iosknuffade den yttersta remmen på nästa, som sedan knuffade till nästa och helt plötsligt var alla remmar felvända. Efter det kom det in en gren mellan remmarna – i med att jag monterade bort skyddsplåten – och då hördes ett högt FLORPFOPROFFF över nejden och remmarna flög över hela socknen. Det var bara att montera ihop igen och spänna hårdare. Till sist var spänsten så bra att remmarna satt som de skulle.

Läs mer

Hur gick älgjakten 2016?

»Såt»,
det afvgränsade område inom en jagktmark hvaraf en eller flera jägare jagar inom. Om dessa använda siegh af skallgångskedjia/rotehjonskedjia äro såten afvklarad när kedjian gått genom den. Vid löshundsjagkt afvgör hundföraren när jagkten äro afvslutad. Jagktformen kallas äfven tryckjakt.


Efter att ha varit ute i måndags och tisdags utan att ha sett någon älg, jobbade jag onsdag och torsdag. Sent på torsdag eftermiddag ringde grannlagets jaktledare och undrade om inte vi kunde jaga tillsammans under fredagen. Två hundförare skulle komma och gå igenom markerna. Jodå, inga problem. Jag ringde runt och frågade de andra i jaktlaget, alla var med på detta. Från mitt lag var det endast tre stycken som kunde vara med och det andra laget hade nio personer. Totalt skulle vi alltså bli 12 personer. Eftersom det var bekvämt att dumpa över befälet på mig, utsågs jag till jaktledare inför fredagen. Så kvällen tillbringade jag över kartor och funderade ut var skyttarna skulle sitta, vem som skulle sitta var och hur hundförarna skulle gå. Exempelvis så kanske det inte vore klokt att hänvisa 80-årige Bertil till ”Slottet” där man behöver bestiga ”syd-berget” med hjälp av ett rep, utan Bertil skulle trivas bättre på ett vägpass där man kan ta en lätt promenad från parkeringen. Und so weiter…

Läs mer

I älgtiden

I älgtiden
Han kommer hvar natt till en havrevret;
från torpet man sett hvar han betar,
den väldige best, som med svett och förtret
jag fåfängt om dagen letar.

Nu sover all nejden i fullmånens flor,
men brinnande vakar min lystnad.
Vid diket, där frodiga pilhäcken gror,
jag väntar i vindlös tystnad.

Läs mer

»Elgar anno 1882»

Ur

DJURENS LIF, DEL 1;

DÄGGDJURENS LIF

AF A. E. BREHM.
ANDRA UPPLAGAN.

MED 265 AFBILDNINGAR EFTER NATUREN AF G. MÜTZEL M. FL.

AUTORISERAD ÖFVERSÄTTNING OCH BEARBETNING AF S. A. SMITH OCH J. LINDAHL, GRANSKAD OCH EFTER ORIGINALETS ANDRA UPPLAGA REDIGERAD
AF F. A. SMITT, PROFESSOR OCH INTENDENT VID NATURHISTORISKA RIKSMUSEUM.

STOCKHOLM
EM. GIRONS FÖRLAG
IVAR HÆGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1882.


»ELGAR»,
Jettarne i familjen ställa vi främst, fastän de icke äro de högst utvecklade, utan snarare tvärt om. Elgarne (Alces), af hvilka blott finnes en art, om man icke med några forskare anser den amerikanska elgen för en egen art, äro stora, klumpigt byggda djur, med långa ben och skofvelformiga, fingergreniga horn utan ögon- och midtelspröt. De hafva små tårgropar, hårtofs vid fotens insida samt klöfkörtlar, men sakna hörntänder. Hufvudet är fult, öfverläppen öfverhängande, ögonen små, öronen långa och breda; svansen är ganska kort.

Läs mer

Augusti enligt bondepraktikan

»OM Solen skijner klaar effter sin Art/
På Wårfrudagh Himmelsfärd/          15. Aug.
Thet låter sigh för itt godt Tekn lyda/
Förty thet wil myckit godt Wijn betyda.

Päder bleff bunden medh lånkior hardt/
Effter honom kommer Lauriz snart/
Och tå bleff Maria ther näst/
Uthi Himmelen wår HErres Gäst/
Och Bartholomæus then gode Man/
Christi Troo kungiorde han.»


Augustus, kallades förr för Sextilis, som betyder ‘det sjätte’, eftersom denna månad var den sjätte i det gamla Romerska, men den åttonde i det Julianska året. Namnet byttes emellertid ut mot Augustus till åminnelse av kejsar Augustus. Det svenska namnet ”Skördemånad” kommer naturligtvis av att sädesskörden pågår för fullt under denna månad.

sida_bondepraktikan-augusti-kraftfangst

Carl Larsson – Augusti – Kräftfångst

Augusti är skördemånaden och har 31 dagar. Dagarna är 15 timmar och 22 minuter långa. Solen löper uti Jungfruns tecken mellan den 14 augusti tills den 14 september.

Läs mer