12 ton grus

Det gick åt en hel BIGAB-kärra med grus för att ”slätta till några hôler”. 12 ton. Det är trevligt att ha en granne som gärna kör hem grus m.m åt en när man behöver hjälp med sådana saker. I Kalvhagarna fanns det lite som behövde rättas till; en gammal bropost, en körväg, en håla, en gångväg.  När man såg allt grus utplattat på marken, kunde man knappt kunnat föreställa sig att det var 12,000 kilo allt som allt. Medans vi väntade på att Åke skulle anlända med gruset, tände vi på skräphögen på brännebär’t. Det var gammalt brännbart byggmaterial – mest från ladans renovering – som gick upp i rök. Allt som inte gick att elda (och som var miljöfarlig) hade vi transporterat till soptippen tidigare under året. Det är bra att ha ett ställe som alltid har använts till eldning så man lätt kan lossa en kärra eller två.


Här ser man det nya fina (grå) gruset ligga utbrett.

Läs mer

Nya däck på traktorn

20161126_093756479_iosEfter att ha ledsnat på att slira omkring i leran med 39 år gamla däck, beslöts det att det (äntligen) var dags för en liten investering.  På lördag morgon var det bestämt att däcken skulle bytas på verkstaden. När jag skulle backa ut traktorn från ladan märkes det tydligt att vänster framdäck hade fått punktering. Irriterande. Det var bara att sakta köra in i gårds-verkstaden, hissa upp och ta loss framdäcket. Eftersom jag hade lite ont om tid fick jag köra fram den andra traktorn och göra samma procedur där, och monterade sedan det hela däcket på den första traktorn.

Efter att ha hämtat hem traktorn under söndagen, hängdes ena plogen på. Denna gången gick det mycket bättre att plöja. Traktorn paddlade fram i den våta leran utan problem. Visserligen blev det lite Prästens lilla kråga över det hela (raderna blev kanske inte helt spikraka) men plöjt blev det, förutom i mitten på en teg som såg alldels för våt ut, så jag vågade inte utmana ödet för mycket.

Att man kan bli så barnsligt nöjd över en sådan sak som nya däck. På en traktor.
Hur bonnig får man bli?…

Om kvarnen på logen

»Kvarn»
De enklaste redskapen för sädens malning, en större, flat sten, på vilken säden krossades med hjälp av en mindre, avrundad, som fördes för hand, började redan tidigt avlösas av stenkvarnar av dessas ännu brukliga typ. Dessa bestå av 2 runda, räfflade stenar, liggaren, som ligger stilla, och löparen, som kringvrides, varvid säden krossas och nötes mellan dem.


I många lagårdar och logar står det gamla kvarnar och krossar som på sin tid användes flitigt i lantbruket. Man malde spannmål för att få eget mjöl – kraftfoder – till sina djur. Ofta blandade man ut mjölet med melass så att detta, tillsammans med hö, blev smaskens för kräga’. Vår kvarn är såld sedan många år tillbaka, dock har jag funderat på att införskaffa en modernare, mindre variant för att kunna mala lite spannmål för skojs skull.

Kvarn 'Nya Fortuna'

Kvarn ‘Nya Fortuna’

En grov järnring runt vardera stenen hindrade att stenarna gick sönder – sprängdes – av  centrifugalkraften.  Säden rann sedan från en kvarntratt över en rörlig botten, skon, genom löparens mitthål, ögat, ner mellan stenarna och fördes till följd av löparens roterande rörelse av centrifugalkraften utåt efter de radierande, räta eller bågböjda räfflorna. Inställningen av löparen till olika avstånd från liggaren, för grövre eller finare malning, skedde genom att man med en skruv, lättverket, höjde eller sänkte långjärnet eller kvarnspindeln, den lodräta axel, som gick genom kvarnbussen i liggarens mitt och på sin övre ände bar kvarnseglet. Kvarnseglet var ett järn vid vilket löparen satt fäst, så att den var fritt rörlig och under kvarnens gång kunde ställa in sig i vågrät ställning. Det fanns även stenkvarnar med den övre stenen till liggare och den undre till löpare, likasom med lodräta stenar på en vågrät kvarnspindel. Stenarna omgavs av en kåpa, stenkaret, som fångade upp det utkastade mjölet, vilket därifrån föll ner genom en trumma med utlopp, som stängdes med en skjutlucka. 

Läs mer

Sundsby Säteri, del 2

Läs del ett om Sundsby Säteri här.


20161122_sundsby001

Sundsby på 1920-talet

År 1720 brann de gamla byggnaderna på Sundsby säteri ner till grunden och det var inte förrän runt år 1763 som man började bygga nytt, direkt på den gamla grunden. Fram till slutet av 1800-talet var huvudbyggnaden uppförd av trä med valmat mansardtak, täckt med tegel. Flygelbyggnaderna hade ett spetsigt valmat och tegeltäckt tak. En omfattande ombyggnad gjordes på 1890-talet. På 1930-talet revs ladugården som var förfallen, och under 1940-talets slut byggdes huvudbyggnadens interiör om, då bland annat stora salongen utökades. År 1983 sålde ”Kungliga och Huitfeldtska stipendieinrättningen” större delen av Sundsby och sedan 2003 äger Tjörns kommun byggnaderna och en del av den omgivande parken.

Läs mer

Om Sundsby Säteri, del ett

Sundsby, ett frälsesäteri af 1 mtl uti Walla socken af Göteborgs och Bohuslän, beläget på den lilla bergiga ön Mjören, vid ett smalt sund, som bildas af Nordsjön, hvilken flyter in mellan denna och den stora ön Tjörn, — är förskönadt af den täckaste natur — ja, man kan, på vissa ställen der, anse sig förflyttad till den yppiga södern.

20161113_001

”För att komma från Tjörn komma in på Oroust, måste man först färdas öfver en liten bergig och backig ö, kallad Miörn, på hvilken man finner det såsom Margareta Hvidfeldts vistelseort välbekanta säteriet, eller numera gymnasiigodset Sundsby, omgifvet af den mest pittoreska natur – ja man kan på vissa ställen der anse sig förflyttad till den yppiga södern, till Appeninnernas af pinjelundar smyckade pass, till Medelhafvets kuster…”


20161113_113711418_ios

Stenen år 2016

Helgen som var inkluderade julmarknad på Sundsby säteri. Jag brukar åka den långa, strapatsrika och tidskrävande sträckan till säteriet -tvärs över Tjörn – ett par gånger om året för att antingen spatsera eller besöka vårmarknaden och julmarknaden. (Det tar ungefär 12 minuter med bil.) Numera ägs Sundsby säteri av Tjörns kommun som köpte säteriet utav Hvitfeldska stipendiestiftelsen år 2003. Innan köpet var säteriet utarrenderat i ungefär 320 år och var mer eller mindre stängt för utomstående. I samband att Tjörns kommun blev ny ägare, genomfördes en rejäl upprustning under ett par år och både marker och byggnader öppnades för allmänheten.

20161113_104724257_ios

Åktur med häst och vagn


Läs mer