Om en effektiv fältarbetare

»Skördearbeten»
Vid skärning af råg bör en man hinna 0,65 hektar och af hvete 0,5 hektar. Af korn, hafre eller blandsäd hinnes 0,5-0,75 h:ar, om säden står, ligger den mycket hinnes ej mer än 0,25-0,35 h:ar. Ett hjon upptager och binder säden i band eller nekar, af 20-25 cm. genomskärning, efter en man. Af ärter och vicker hinnes 0,25 h:ar. Att taga i beaktande är om hjonet i fråga är ett rotehjon, dåårhushjon eller vanligt hjon. Till bindarbete kan äfven hela och halva idioter af båda könen nyttjas.

Vid uppsättning af råg och hvete i öppna långskylar eller rökar, då man sätter 2 band emot hvarandra och 10-12 par till hvarje skyl, bör en man hinna skyla lika mycket som 3 man skära, om säden står, ligger den eller är mycket tunn bör en man hinna skyla efter 4 mejare. Äfven hinnes lika mycket af korn, hafre och blandsäd.

Vid uppsättning af hattskylar eller runda rökar af råg och hvete, med 10 band i hvarje skyl, bör en man och ett hjon hinna sätta upp efter 2 mejare, om säden är tjock; är den tunn efter 3-4. Vid påsättning af hattar, då man använder ett band till hatt, bör en man hinna påsätta 150-200 hattar (15-20 i timmen).


Arbetet med att skörda säd var under lång tid förknippat med hårt slit. Nu förtiden är processen helt mekaniserad, men vägen dit har varit lång. Resan började för mer än 150 år sedan med en uppfinning som kallades självavläggare. Självavläggaren utvecklades i sin tur till självbindaren. Självbindaren ersattes av skördetröskan.

Läs mer

Du, Jag och Ingen

Ur

-nedtecknad 1886, utgifven 1940.


Det var en präst, som hade svårt för att få drängar, för han var så obegripligt snål och höll så dåligt kosthåll.  Så var han ute och åkte. Och då var där en dräng, som kände till prästen, och han tänkte att lura honom och lagade så, att han mötte prästen på vägen och frågade, om han ville leja någon dräng.

— Ja, svarade prästen, det vill jag. Vad mycket skall du ha i lön?
— Jo, så och så vill jag ha, sade drängen.
— Ja, det ger jag dig, svarade prästen och gav honom städja.

Läs mer

Att restaurera ett tröskwerk

verk»Slagtröskverk»hvilkas konstruktion i sin enklaste form uppfanns 1785 af skotten A.Meikle och hvars tunna har 4-8 upphöjda släta eller räfflade slaglister, liksom äfven skon är försedd med sådana, samt »stifttröskverk» har tunnan och ofta äfven skon besatta med framskjiutande järnstift. Hos nutida slagtröskverk utgöres tunnan oftast och stundom äfven hos stiftverken ej af en sluten cylinder, utan af på en gemensam axel sittande ringar eller hjul, vid hvilka slagor med slaglister eller stift äro fästa….Eftersom tröskverken mer eller mindre fullständigats med anordningar för halmens afskiljande och sädens rensning, skiljer man mellan 1) enkla verk utan dylika anordningar; dessa äro vanligen stiftverk med 25 – 35 cm. lång slagtunna, lämna säden blandad med halmen, agnarna och bosset, som sedan afskiljas, halmen med gaffel, agnar och boss med rissel och kastmaskin; de drifwas för hand eller mest med vandring eller motor.


Efter att ha återupptäckt det gamla tröskverket i ett hörn långt inne i ladan föddes en tanke att restaurera detta. Vi tröskade en gång med verket under år 2015 för att säkerställa funktionalitet och det visade sig fungera alldeles utmärkt. Läs mer

Den fallne

Jag blir alltid bedrövad efter skottet. Varje gång. Jag satt som vanligt en stund och pratade med bocken och klappade på honom. Lade honom till rätta och talade om för honom hur fin han var. Vi låg där i gräset en stund i särla kväll och var tysta. Funderade över livets cirkel och naturens gång. Den 16’e augusti är det premiär för råbock. Det är i slutet av brunsten – för vissa bockar är brunsten över eller på tillbakagång. Ibland kan man lyckas att locka fram en bock genom att imitera en get eller ett smaldjur. Jag hade glömt lockpipan och satt istället med ett grässtrå mellan tummarna och blåste för att få fram rätt ljud. Visst var bocken jag sett intresserad, men han höll sig långt borta där gräset var grönare. På morgonen hade jag sett get med två fina kid, en älgko med två kalvar och ett rådjur av oidentifierat kön 450 meter bort.

Läs mer