Juli enligt bondepraktikan

»Om thet Wårfrudagh regnar medh
Som hon sökte sin Fräncka Elizabeth/
Så wil thet Regn sigh förskräckia/
Och fiorton Dagar effter hwar annan räckia/
Wil Regn S. Margaretæ Natt begifwa sigh/
Tå torff tu ingalunda wenta tigh/
Thet åhr monga Nötter at bijta/
Ty the icke lyckas i the tijder».


Julius, kallades förr för Quintilis, som betyder ‘den femte’, eftersom denna månad var den femte i det gamla Romerska, men den sjunde i det Julianska året. Namnet byttes emellertid ut mot Julius till åminnelse av Julius Ceasar. Det svenska namnet ”Hömånad” kommer naturligtvis av att höet, särskilt under månadens senare del, är lämpligt att bärga. Om man nu inte håller på med ensilage och skit.

Sidor_bondepraktikan-juli-i-tradgarden

Carl Larsson – Juli i trädgården.

Hömånaden  har 31 dagar. Dagen i denna månad är 15 timmar och 31 minuter lång.
Solen löper uti Lejonets tecken är däruti ifrån den 14 juli till den 14 augusti.

Läs mer

Renovera ladan, del tjugo

När vi hade löshö i ladan behövdes det inte så mycket ljus. Det fanns från början en lampa på logen, som senare utökades till två,  och det sattes upp fem lampor i stallet. När grannen John Berntsson kom för att inspektera påhittet med att installera många glödlampor, under 1960-talet påpekade John;

”-Hrm,hrm, så me lys?!….de’ räcker ju me en 40-wattare, som jä har!”.
Varpå morfar svarade;
”-Det är väl inte kräga’ (korna) som ska se vad de håller på med…?”

Nu är löshöet borta och logen är större. Vi har rivit bort de gamla lysrören – som egentligen skulle sitta temporärt i taket – och ersatt dessa med riktig industristandard med korrekt IP-klass och brandsäkerhetsmärkning. En av grannarna har en El-firma och att få tag i allt material och få rådgivning var enkelt. Vi byggde upp en ställning, tog ner det gamla, sedan fick grannen montera allt det nya så att det blir riktigt efter alla konstens regler och intyg.

Läs mer

Att hässja hö 2017

Egentligen var det inte hö som hässjades i år, utan klöver. Klöver kräver ett par dagar längre torktid än hö, och eftersom det var regn i luften var det lika bra att hässja den lilla klöverängen.

Klöver kan vara lite lurigt att slå, eftersom den gärna trassar ihop sig. Men det brukar gå bra om man bara är lugn och tar det försiktigt. Ett par utav grannarna (Tack Klas och Malin!) ställde gärna upp och hjälpte till med hässjan även i år.

I fjol fick jag göra hässjan själv eftersom Holger var sjuk. Det tog tre timmar på egen hand. Men i år, när vi var tre stycken (egentligen fyra med mig, fast jag fick ha reda på barnen) gick det som en dans. Läs mer

Slåttern 2017

Kortfattat kan man säga att skillnaden mellan att göra vita plastbollar fyllda med ensilage och att göra , är en viss skillnad i utrustning, väderberoendet och att man tittar på alla väder-appar man har, samt vädret på TV stup i kvarten.

För att göra ensilage eller hösilage behöver man;
1. En traktor med frontlastare
2. En slåtterkross
3. En strängläggare
4. En plastare
5. Bra väder i två dagar

För att göra riktigt hö behöver man;
1. En traktor
2. En slåttermaskin/slåtterkross/trumslåtter
3. En hövändare
4. En strängläggare (ofta kombimaskin 3+4)
5. Fyra fem nervkittlande dagar med svag vind och sol.

Läs mer