Vattenpumpen tog semester

Jag har inte hunnit med att skriva något inlägg på ett tag nu. Just nu håller vi på att rädda det foder som räddas kan, dvs höbärgning. Tjörn har ändå klarat sig förhållandevis bra än övriga delen av riket, med tanke på den extrema torka som just nu råder. De senaste veckorna har vi hållt på med att slå gräs, sprida gräs, vända hö, stränglägga, pressa balar, lasta balar i kärror, lossa balar från kärror, stapla balar i ladan. Och idag skar vattenpumpen på ena traktorn…

Hur kör man gaffelsidoräfsa?

»Hövändare»,
”landtbr., körredskap, som man använder att vända det slagna höet för att befordra dess torkning. Af hövändare finnas hufvudsakligen två konstruktioner: den engelska, där höet sättes i rörelse af på en roterande axel sittande gafflar, och den amerikanska, försedd med fram- och återgående gafflar, som kasta höet bakåt. Hövändare användas jämförelsevis föga i Sverige…”

-Nordisk Familjebok, 1910

Många ”hövändare” är egentligen en kombimaskin. Det betyder att maskinen kan utföra två eller flera moment, varav ett moment utföres bra och de andra momenten utföres mindre bra. När det gäller de i folkmun omnämnda ”hövändarna”, kan dessa maskiner oftast både vända hö och stränga hö. För att krångla till det ytterligare finns det flera olika typer av maskiner som kan vända hö; solfjäderräfsa, sprätt, rotorhövändare, gaffelsidoräfsa m.fl. Vanligast nu för tiden om man skall göra hö, torde vara rotorhövändare.

En rotorhövändare är en hövändare som endast kopplas till traktor och således drivs av kraftuttaget. Höet sprids jämnt över fältet, likt en tunn matta och rotorerna är monterade i bredd (i traktorns körriktning) och har nästintill vertikal rotationsaxel (lite lutande gör att materialet tas upp bra och slängs iväg längre). Modeller med 2 till 10 rotorer finns. På varje rotor finns 6-8 rotorarmar som i änden har fjädrande räfspinnar, som slungar höet bakåt. Tvårotorig hövändare finns även som en kombinerad maskin, en sådan har två avtagbara strängformarrullar (eller annan anordning) för att även kunna stränga höet, vilket annars görs med en speciell strängläggare. Rotorhövändare finns såväl för bogsering som burna (max 8 rotorer) i traktorns trepunktslyft och omställning till transportläge kan göras såväl manuellt som hydrauliskt.

Läs mer

Juli enligt Bondepraktikan

»Om thet Wårfrudagh regnar medh
Som hon sökte sin Fräncka Elizabeth/
Så wil thet Regn sigh förskräckia/
Och fiorton Dagar effter hwar annan räckia/
Wil Regn S. Margaretæ Natt begifwa sigh/
Tå torff tu ingalunda wenta tigh/
Thet åhr monga Nötter at bijta/
Ty the icke lyckas i the tijder».


Julius, kallades förr för Quintilis, som betyder ‘den femte’, eftersom denna månad var den femte i det gamla Romerska, men den sjunde i det Julianska året. Namnet byttes emellertid ut mot Julius till åminnelse av Julius Ceasar. Det svenska namnet ”Hömånad” kommer naturligtvis av att höet, särskilt under månadens senare del, är lämpligt att bärga. Om man nu inte håller på med ensilage och skit.

Läs mer

Renskäppen

-”Nej, det är inte en tidig, hemmagjord variant av en golfklubba.”, brukar jag svara de individer som vågar sig på en gissning vad det är för slags tingest jag visar. Svaret är att det är en gammal renskäpp till en hästdragen såmaskin. Förr i tiden, när hästen (kon, eller oxen) stod för dragandet när man skulle så, användes allt som oftast en såmaskin med släpbillar, ofta från Westeråsmaskiner i Morgongåva.

Svensk Industrikalender, Tjugonionde årgången, 1947

Eftersom det inte var så lätt att skapa en slät och fin såbädd med en harv från samma era, kleggade såmaskinens släpbillar ofta igen med jord och bös så att det blev stopp i såröret och utsädet kom inte ner i marken. Då fick drängen, eller någon annan passande person, gå bakom såmaskinen i dammolnet, utrustad med en renskäpp för att lyfta upp såbillarna och skaka dessa rena igen.

Läs mer

Renovera ladan, del 27 – golvet färdigt

Äntligen fick vi gjutit de sista delarna så att det blev ett slätt betonggolv i ladan. Det blev riktigt bra, och man vänjer sig fort att gå på ett slätt golv kontra ett stampat jordgolv. Vi började prata om att genomföra detta redan i fjol, men en del andra projekt kom i vägen. Som att dra ny el i ladan, att göra om logen och att bygga en fålla.  Utöver de vanliga sysslorna; plöja, köra traktor, så, bärga hö, ta hand om djur (och familj), jobba på ett ”vanligt jobb”, fälla träd, odla mat m.m, så får man vara glad om han hinner med några projekt ibland.

Läs mer